Zakres usług:

 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Podatkowa książka przychodów i rozchodów
 • Księgi Handlowe
 • Kadry i płace

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mniejszych i większych firm oferujemy szereg usług księgowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów. Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz ZUS i obsługi kadrowo-płacowej. Nasza oferta skierowana jest dla przedsiębiorstw prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek osobowych oraz spółek handlowych. Służymy pomocą osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą oraz firmom stawiającym pierwsze kroki na rynku.

Atutem naszego biura rachunkowego jest długoletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności księgowo-doradczej. Wszystkie usługi świadczymy z dołożeniem należytej staranności oraz z zachowaniem najwyższych standardów obsługi klienta. Dzięki współpracy z naszym biurem rachunkowym, możecie Państwo skupić się na prowadzeniu firmy, obsługę księgową pozostawiając nam.

 

Od 2011 roku mgr Elżbieta Bartłomiejak posiada Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 52735/2011 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ponadto:

 • FS Nieruchomości S.A. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 • Zapewniamy Państwu reprezentację przed Urzędem Skarbowym i ZUS.
 • Naszym klientom gwarantujemy poufność i pełne bezpieczeństwo informacji oraz danych.
 • Siedziba firmy mieści się w Lublinie przy ul. Diamentowej 2.

 

W ramach prowadzenia usług pełnej księgowości dla firm zapewniamy:

 • kontrolę dokumentów pod względem formalno- rachunkowym
 • bieżącą ewidencję operacji gospodarczych
 • prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz ewidencji dla podatku VAT
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
 • miesięczne rozliczenia podatku dochodowego
 • sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych
 • sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8
 • bieżącą kontrolę zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald
 • otwieranie ksiąg handlowych wraz z utworzeniem Zakładowego Planu Kont przy rozpoczęciu działalności

Pełna księgowość dla spółek już od 800 zł netto miesięcznie.

 

W ramach obsługi na zasadzie książki przychodów i rozchodów zapewniamy:

 • kontrolę dokumentów pod względem formalno- rachunkowym
 • bieżącą ewidencję operacji gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
 • miesięczne lub kwartalne rozliczania podatku dochodowego
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L
 • sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych

Księgowość na zasadach książki przychodów i rozchodów już od 200 zł netto miesięcznie.

 

W ramach obsługi kadrowo-płacowej zapewniamy:

 • sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia oraz o dzieło, pasków do wypłaty oraz raportów RMUA
 • wyliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nocnych oraz nadliczbowych
 • wyliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów
 • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników, przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego
 • wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
 • przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników
 • sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B
 • sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących danych kadrowych

Obsługa kadr i płac Państwa firmy już od 35 zł netto miesięcznie

 

Przykładowe ceny oferowanych usług:

pełna księgowość - księgi handlowe - od 800 zł netto miesięcznie

księga przychodów i rozchodów, karta podatkowa - od 200 zł netto miesięcznie

kadry i płace - od 35 zł

konsultacje 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę

reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i ZUS - 0 zł

 

Ceny za świadczone usługi ustalane są indywidualnie dla każdego klienta. Zawsze staramy się rozpoznać Państwa potrzeby i możliwości, aby dobrać dla naszych Klientów odpowiednie warunki współpracy.

 

Kontakt:

elzbieta.bartlomiejak@fsnieruchomosci.pl

FS Nieruchomości S.A.

20-447 Lublin

Ul. Diamentowa 2

tel. 81 740 51 30

tel. kom. 601 666 464