Nieruchomość położona w Jastkowie, w województwie Lubelskim, gmina Jastków. Nieruchomość stanowi prawo własności nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 8,2145 ha i składa się z działek przewidzianych pod drogi, stacje trafo oraz pod budynki mieszkalne.

W planie zagospodarowania teren przeznaczony został pod budownictwo mieszkaniowe typu niskiego. Na chwilę obecną nieruchomość nie jest wykorzystywana gospodarczo.