Zarząd FS Nieruchomości S.A.

Marek Borowiec -  Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza FS Nieruchomości S.A.

- Wojciech Skwira
- Aleksander Olejniczak
- Stanisława Zwijacz


Struktura Akcjonariuszy na dzień 31.12.2016r:

MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - 92,98%

Osoby fizyczne - pozostała część