Oferujemy na sprzedaż
udziały w nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Langiewicza 26 - Akademik "Burżuj".

Oferty należy składać do biura Spółki : ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin.