Spółka FS NIERUCHOMOŚCI S.A., realizuje zasady Ładu Korporacyjnego i Compliance (ZŁKiC), poprzez realizacje wdrożenia programu  ZŁKiC, zalecanego przez głównego akcjonariusza spółki i obowiązującego w grupie spółek kontrolowanych przez MS TFI S.A.