Jastków – działki niezabudowane

Opis nieruchomości:

Działki budowlane w Jastkowie o łącznej powierzchni 8,2145 ha na sprzedaż.


Działki w planie zagospodarowania przeznaczone zostały pod budownictwo mieszkaniowe MN z możliwością częściowego ich przeznaczenia pod drogi, ciągi piesze, lokalizację urządzeń energetycznych oraz budownictwo mieszkaniowe z usługami komercyjnymi.


W związku z tym, że nieruchomość jest objęta MPZP, przedmiotowe działki klasyfikowane są w Rejestrze Gruntów jako grunty nie wymagające „odrolnienia”.

Lokalizacja:

Nieruchomość cechuję atrakcyjne, podmiejskie położenie i dobra infrastruktura:

Miejscowość Jastków leży przy drodze E372 Warszawa-Lublin i jest położona w odległości zaledwie 6 km od granic i 11 km od centrum miasta Lublina. Opisywane działki zlokalizowane są około 500 m od drogi głównej E372, dzięki czemu ograniczony został wpływ hałasu ulicznego. Jednocześnie taka odległość zapewnia szybki dojazd do głównej trasy. Ponadto bezpośrednio z nieruchomością sąsiaduje gminna droga asfaltowa łącząca Jastków ze Snopkowem, która również jest traktowana jako trasa dojazdowa do Lublina.

Uzbrojenie:

Opisywane działki są nieuzbrojone. Urządzenia techniczne dystrybuujące media znajdują się w drodze gminnej sąsiadującej z nieruchomością.

Nieruchomość znajduje się na obszarze umożliwiającym podłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Memorandum

Mapa - kliknij tutaj